Širitev pokopališča v Vitovljah

Gradbeni načrti za širitev pokopališča Vitovlje pri sveti Luciji so narejeni in potrebni prostor v širini 5 m odkupljen, tako da bi se lahko iskalo izvajalca; a se je izkazalo, da odkupljenega prostora po širini ni dovolj za dve vrsti grobov med dvema zidovoma. Opravljena je bila pogodba o nameri za odprodajo dodatnega 1m zemljišča po celotni dolžini, upravni enoti pa poslan zahtevek za odkup dodatnega zemljišča.

Upamo samo, da ne bo novih zapletov in se bo projekt uvrstil v letošnji finančni plan občine NG, zaključil pa (realno) prihodnje leto.