Kulturno turistično družtvo Vitovlje

V zgodnjih osemdesetih letih, v času obnove vitovske cerkve, je skupina mladih Vitovcev začela organizirati družabna srečanja in prireditve v Vitovljah.  Vzrok temu je bila predvsem potreba po druženju in ohranjanju kulturne dediščine kraja. Organiziranje tovrstnih dejavnosti je v nekaj letih preraslo do te mere, da je bilo potrebno razmišljati kako naprej. Takrat se je porodila ideja o ustanovitvi društva, prek katerega bi organizacija lažje potekala.

Iniciativni odbor je spomladi 1988 sklical ustanovni zbor in tako je bilo že jeseni istega leta ustanovljeno in registrirano Kulturno turistično društvo Vitovlje. Naloga društva je že od vsega začetka  ohranjanje kulturne dediščine kraja, predvsem zgodovinskega bisera cerkve na Vitovljah, in organiziranje krajevnih praznovanj in prireditev.

V 90. letih smo se v društvu začeli zavedati, da je v domačem okolju veliko naravnih in kulturnih zanimivosti, ki bi jih lahko prek društva predstavljali.  Mednje sodi tudi zelo poznan in cenjen kostanj Vitovski maron. Temu jesenskemu sadežu, že več kot dve desetletji posvečamo praznik kostanja v mesecu oktobru, ki je naša največja prireditev.

Društvo skuša s svojim delovanjem s povezovati vse krajane, ki so vedno znova vabljeni, da se pridružijo društvu. Danes društvo šteje preko 70 članov, veliko pa sodelujemo tudi s sosednjimi kraji, krajevnimi skupnostmi in turističnimi društvi.  KTD Vitovlje  je soustanovitelj Turistične Zveze Nova Gorica, kjer tudi aktivno sodeluje.

Kulturno turistično društvo Vitovlje je bilo ustanovljeno z namenom ohranjanja kulturne dediščine kraja in povezovanja vaščanov v neko skupnost. S prireditvami, delovnimi akcijami in sodelovanjem na drugih prireditvah skrbimo za ohranjanje družabnega življenja na vasi, za kulturno dediščino kraja in predvsem za druženje in spoznavanje sokrajanov. Poleg tega skušamo vas Vitovlje in njeno okolico  predstaviti tudi širši Sloveniji.  Svoje poslanstvo uresničujemo z aktivnim delovanjem na področju organiziranja dogodkov in sodelovanja na dogodkih, kamor smo povabljeni.

V prihodnosti si želimo našo največjo prireditev, Praznik kostanja, ohraniti na dosedanjem nivoju, oz. skladno z razvojem družbenim interesov spreminjati njeno vsebino. Vsekakor si prizadevamo za še boljše udejstvovanje na kulturnem področju in ohranjanje organizacije dosedanjih dogodkov.

Vir: https://www.vitovlje.com/