Svet KS

Svet Krajevne skupnosti Osek – Vitovlje ima 7 članov. V mandatnem obdobju 2022 – 2026 ga sestavljajo:

  • Dominik Ličen (predsednik)
  • Franc Živec
  • Helena Winkler
  • Aneja Ličen
  • Tanja Rijavec
  • Ambrož Vrtovec
  • Anej Peršič

Svet Krajevne skupnosti Osek – Vitovlje ima 7 članov. V mandatnem obdobju 2018-2022 ga sestavljajo:

– Dominik Ličen (predsednik)
– Franc Živec
– Helena Winkler
– Tanja Rijavec
– Aneja Ličen
– Anton Peršič
– Aleš Košuta

Sestava Sveta KS v preteklh mandatnih obdobjih:

Mandatno obdobje 2010-2014: Franc Živec (predsednik), Anja Košuta (namestnica predsednika), Dominik Ličen, Anton Peršič, Jožef Čermelj, Milivoj Gorup, Silva Pelicon.

Mandatno obdobje 2010-2014: Franc Živec (predsednik), Dominik Ličen (podpredsednik), Davorin Faganel, Anton Peršič, Milivoj Gorup, Miha Remec, Bogomir Velikonja.

Mandatno obdobje 2006-2010: Davorin Faganel (predsednik), Franc Golob (podpredsednik), Bogdan Cingerle, Simon Kerševan, Ferdinanda Marinčič, Martina Remec, Judita Vrtovec.

Mandatno obdobje 2002-2006: Bogomir Velikonja (predsednik), Lucijana Bratuž, Bogdan Cingerle, Roman Kogoj, Milan Kosovel, Darja Prinčič, Bogdan Vrtovec.