Uvrstitev projekta v Načrt razvojnih programov

Mestni svetniki in svetnice so na pobudo svetnice Dejane Baša iz svetniške skupine LDS na seji 22. aprila 2010 podprli uvrstitev izgradnje Doma krajevne skupnosti v Načrt razvojnih programov Mestne občine Nova Gorica. Sredstva za izgradnjo so predvidena v letih 2012 in 2013.