Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav

Obveščamo vas, da je 26.04.2017  Mestna občina Nova Gorica objavila razpis za  sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav velikosti do 50 PE v Mestni občini Nova Gorica. Rok za oddajo vloge je 31.8.2018.

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Nova Gorica, Odbor za gospodarstvo pri Mestni občini Nova Gorica je na seji dne 14.12.2016 sprejel sklep, da pristojni oddelek obvesti gospodinjstva izven aglomeracij v naseljih Osek in Vitovlje o možnosti koriščenja sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine.

Obveščamo vas, da je bil javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Nova Gorica objavljen na spletni strani Mestne občine dne 26.4.2017.

Upravičenci so fizične osebe s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Nova Gorica, ki so lastniki ali solastniki enostanovanjskih ali večstanovanjskih stavb. Praviloma se sofinancira izgradnja malih komunalnih čistilnih naprav za objekte izven meja aglomeracij, na katerih se predvideva izgradnja kanalizacije ali čistilnih naprav skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji, ki ga je sprejela Vlada RS. Občani imajo možnost sami vpogledati meje aglomeracije in tako ugotoviti, ali njihov objekt leži v ali izven aglomeracije.

To lahko storijo na naslednji način: v Spletni iskalnik vnesemo iskalni niz “atlas okolja” oz. do njega lahko dostopamo preko povezave do Atlas okolja . V zavihku Okolje označimo Aglomeracije. Območja označena z zeleno barvo so območja aglomeracij, za katere je občina dolžna zagotoviti odvajanje in čiščenje odpadnih voda.

Opozarjamo pa, da je v pripravi nov državni Operativni program odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki predvideva nekoliko drugačne meje aglomeracij. V vsakem primeru se je v zvezi z nakupom in vgradnjo male komunalne čistilne naprave smiselno oz. potrebno obrniti na izvajalca javne službe Vodovod in kanalizacija Nova Gorica d.d., kjer bodo vsakemu gospodinjstvu dali ustrezne informacije glede ureditve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

Dodatne informacije v zvezi s sofinanciranjem malih komunalnih čistilnih naprav lahko občani dobijo tudi pri Mestni občini Nova Gorica, Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe, na tel. št. 05 3350131 (Martina Remec Pečenko, Vodja oddelka) ali na tel. št. 05 3350 135 (Matej Živec, Višji svetovalec za gospodarske javne službe).

Javni razpis in razpisno  dokumentacijo lahko dobite tu.

Skip to content