Kulturno turistično društvo Osek

Kulturno in turistično društvo Osek je bilo ustanovljeno 10.12.2005 na pobudo iniciativnega odbora, sestavljenega iz nekaj vaščanov, ki so želeli življenju v vasi povrnili nekdanji utrip. Še ne tako dolgo nazaj so vaščani Oseka sloveli po veliki slogi, sodelovanju in medsebojni pomoči, tako pri delu, kot pri reševanju težav, ki tudi temu kraju niso prizanašale. Znali pa so se tudi skupaj veseliti in zabavati. Družbene spremembe so proti koncu prejšnjega tisočletja pustile pečat tudi pri nas, poleg tega smo izgubili prostore za druženje in trgovino. Postopoma smo postajali odtujeni, sami sebi zadostni, zadovoljili smo se z družbo televizije – dokler se nismo ovedli, da to ni tisto pravo in … Da, prišel je čas in pravi ljudje, ki so presekali z negodovanjem in pritoževanjem nad mrtvilom, prevzeli so pobudo in predlagali ustanovitev društva.   

Preden je bila podana uradna pobuda za ustanovitev društva, smo »testirali« razpoloženje krajanov in pripravili, ob sodelovanju s Krajevno skupnostjo Osek-Vitovlje, nekaj razstav umetniških del naših domačinov. Otvoritev razstav se je udeležilo tako veliko število obiskovalcev, da so stene v Stari šoli v Oseku »pokale po šivih«. Tak odziv na razstave nam je dal vedeti, da smo še vedno za sodelovanje, da nam je lepše, če smo v družbi sosedov, da se bolje počutimo, če naredimo nekaj tudi za druge, da nam ni težko počistiti »gaso«, ki ni samo naša in da ne smemo biti zaprti v svoje borjače.

Tako je bilo ustanovljeno KTD Osek. Osnovno izhodišče ob ustanovitvi je bilo: dobro počutje vseh, ki živimo ali prihajajo v Osek, ohranitev vaških zanimivosti in znamenitosti, izboljšanje našega bivalnega okolja, prepoznavnost nas in našega kraja in še marsikaj.

Prav iz tega izhaja tudi program delovanja društva. Vpeljanih imamo nekaj že tradicionalnih prireditev:

Prav iz tega izhaja tudi program delovanja društva. Vpeljanih imamo nekaj že tradicionalnih prireditev:

  • pustni sprevod in pokopavanje pusta
  • postavljanje mlaja in kresovanje ob 1. maju
  • Nasmeh poletju – prireditev, ki je (predvsem) namenjena otrokom
  • gledališka predstava na prostem
  • Nastop harmonikašev Pod lipo
  • strokovni izlet za člane društva
  • silvestrovanje na placu
  • čiščenje »gas«.

Skozi vse leto pa se v Galeriji Učilna v stari šoli odvijajo razstave umetniških in ročnih del. Otvoritve razstav so vedno poseben dogodek, ki ga največkrat spremlja tudi kulturni program v izvedbi otrok in pogostitev obiskovalcev.  Razstavljavci (pa tudi obiskovalci) prihajajo od vsepovsod, vsekakor pa dajemo prednost domačinom. Tako se vsako leto zvrsti povprečno po osem razstav. Tudi na tem področju imamo uveljavljeni že tradicionalni razstavi jaslic in velikonočnih pirhov, kjer se predstavijo s svojimi izdelki domačini iz Oseka in Vitovelj.

Danes društvo šteje 111 članov, torej je 1/3 prebivalcev Oseka včlanjenih v društvo, pri  prireditvah pa aktivno sodelujejo tudi nečlani.

Delovanje društva se financira iz članarine, donacijami, dotacijami Mestne občine Nova Gorica iz programov za kulturo in turizem in s pomočjo Krajevne skupnosti Osek-Vitovlje. Sodelovanje s Krajevno skupnostjo je vzorno in nam v veliki meri omogoča, da lahko izvajamo svoj program. Krajevna skupnost nam dovoljuje uporabo njenih prostorov za izvajanje programa, kajti društvo ne razpolaga z lastnimi prostori.

Vir: http://www.drustvo-osek.org/joomla/