Author: Skrbnik

Optično omrežje v Oseku in Vitovljah?

Na TELEKOMU  Slovenija zbirajo prijave za OPTIČNO OMREŽJE, tudi za neši dve vasi.  Ali bomo  v Vitovljah in Oseku dobili optično omrežje, je odvisno  tudi od števila prijav. Prijave se zbirajo  na številki 080 8000.Če bo zadovoljivo število prijav, bo Telekom Slovenija  šel v izgradnjo omrežja. 

Za vas gradimo optično omrežje za boljšo uporabniško izkušnjo

PRIJAVITE SE ČIMPREJ – 080 8000

Svojim uporabnikom zagotavljamo varne in zanesljive komunikacijske storitve, v tem okviru pa nadaljujemo izgradnjo optičnega omrežja, ki vam bo omogočilo še višje internetne hitrosti in še boljšo izkušnjo spremljanja televizije. Z nenehnim razvojem v svojem omrežju vam želimo omogočiti uporabo najsodobnejših komunikacijskih storitev.

Z izbiro optičnega omrežja prihodnosti pri Telekomu Slovenije pridobite:

  • – brezplačno priključitev na optično omrežje (izgradnjo do objekta naročnika in izvedbo optične hišne inštalacije),
  • – izjemno hitrost interneta (do 1Gb/s),
  • – izjemno kakovost spremljanja televizije (prek 310 programov in 54 HD-programov),
  • – izvrstno ostrino slike na HD-programih (skupaj s ponudbo televizij po izjemnih cenah),
  • – večjo zanesljivost omrežja (manjša verjetnost udara strele),
  • – brezplačno pomoč 24 ur na dan, vse dni v letu, na številki 080 80​00 ali +386 41 700 700,
  • – celovito ponudbo mobilnih in fiksnih storitev slovenskega ponudnika.

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav

Obveščamo vas, da je 26.04.2017  Mestna občina Nova Gorica objavila razpis za  sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav velikosti do 50 PE v Mestni občini Nova Gorica. Rok za oddajo vloge je 31.8.2018.

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Nova Gorica, Odbor za gospodarstvo pri Mestni občini Nova Gorica je na seji dne 14.12.2016 sprejel sklep, da pristojni oddelek obvesti gospodinjstva izven aglomeracij v naseljih Osek in Vitovlje o možnosti koriščenja sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine.

Obveščamo vas, da je bil javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Nova Gorica objavljen na spletni strani Mestne občine dne 26.4.2017.

Upravičenci so fizične osebe s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Nova Gorica, ki so lastniki ali solastniki enostanovanjskih ali večstanovanjskih stavb. Praviloma se sofinancira izgradnja malih komunalnih čistilnih naprav za objekte izven meja aglomeracij, na katerih se predvideva izgradnja kanalizacije ali čistilnih naprav skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji, ki ga je sprejela Vlada RS. Občani imajo možnost sami vpogledati meje aglomeracije in tako ugotoviti, ali njihov objekt leži v ali izven aglomeracije.

To lahko storijo na naslednji način: v Spletni iskalnik vnesemo iskalni niz “atlas okolja” oz. do njega lahko dostopamo preko povezave do Atlas okolja . V zavihku Okolje označimo Aglomeracije. Območja označena z zeleno barvo so območja aglomeracij, za katere je občina dolžna zagotoviti odvajanje in čiščenje odpadnih voda.

Opozarjamo pa, da je v pripravi nov državni Operativni program odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki predvideva nekoliko drugačne meje aglomeracij. V vsakem primeru se je v zvezi z nakupom in vgradnjo male komunalne čistilne naprave smiselno oz. potrebno obrniti na izvajalca javne službe Vodovod in kanalizacija Nova Gorica d.d., kjer bodo vsakemu gospodinjstvu dali ustrezne informacije glede ureditve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

Dodatne informacije v zvezi s sofinanciranjem malih komunalnih čistilnih naprav lahko občani dobijo tudi pri Mestni občini Nova Gorica, Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe, na tel. št. 05 3350131 (Martina Remec Pečenko, Vodja oddelka) ali na tel. št. 05 3350 135 (Matej Živec, Višji svetovalec za gospodarske javne službe).

Javni razpis in razpisno  dokumentacijo lahko dobite tu.

Prošnja za pomoč

Spoštovani krajani, prijatelji in vsi ljudje z dobrim srcem!

Verjetno že vsi veste, da se je v naši vasi Osek zgodila tragedija. V hudi burji je družini Žgur pogorela hiša…sicer ne do tal, a materialna  škoda je izredno velika, izgubili so kar veliko imetja…Glede na dogajanje v zadnjih dneh smo vsi lahko ponosni, da smo del te skupnosti…ponosni smo lahko na vse ženske in moške, ki so se v trenutku odzvali in nesebično priskočili na pomoč ter s tem pokazali, da premoremo veliko mero sočutja do sočloveka. Pokazali smo, da se s skupnimi močmi in povezanostjo, da’ zelo veliko doseči.

Res pa je, da v takih nesrečah  potrebujejo ljudje tudi finančno pomoč….in oni niso nobena izjema. Zato vas KTD Osek v sodelovanju s KS Osek-Vitovlje lepo naproša,da še enkrat stopimo skupaj in tisti ki upamo, darujemo vsak po svojih zmožnostih. Vsak euro jim bo še kako prav prišel. Tisti, ki želite darovati/prostovoljno prispevati, se prosim obrnite na naslednje člane turističnega društva:

–        Judita Vrtovec  041 622 564

–        Sonja Batič  031 793  234

–        Anica Vovk  051 241 003

Vsem tistim, ki pa ste mogoče že darovali, se vam vsi v društvu in v svetu KS iskreno in iz srca zahvaljujemo.

Hvala!

KTD OSEK in

KS OSEK-VITOVLJE

Nova obogatitev vitovske cerkve

Romarska cerkev Marijinega Vnebovzetja na Vitovljah je dobila nov križev pot, ki ga je izdelal domačin Franko Peršič. Skulpture so nastajale med letoma 2000 in 2007. Nato so bile večkrat razstavljene na razstavah po različnih krajih, v letošnjem letu pa jih je avtor podaril vitovskemu svetišču. V postnem času so bile skulpture križevega pota v slovesnem sprevodu prinesene od vasi do cerkve. Na Binkoštno nedeljo, 15. 5. 2016 pa so bile še blagoslovljene in postavljen na stalno mesto v cerkvi.

Avtor kot glavni element uporablja posušene veje vitovskih kostanjev in že v naravni obliki išče čim večjo izraznost. Veje nato kar se da minimalno obdela in jim doda le posamezne poteze in detajle. Celota je tako spoj naravne in umetelne oblike.

Cerkev na Vitovljah je bila v II. svetovni vojni popolnoma porušena, uničena je bila tudi vsa oprema in večina umetniških del. Gradbena prenova se je pričela leta 1966 in zaključila leta 1976. V letošnjem letu tako mineva 50 let od pričetka obnovitvenih del in 40 let od ponovne blagoslovitve cerkve. V kasnejših letih je cerkev dobila tudi nekaj nove opreme: leta 1990 vitraj Marije Matere Cerkve – delo Marte Jakopič Kunaver, kopijo skupine gotskih kipov Marijinega kronanja (1990), kip svetega Antona, kip svete Ane (2005) – vse troje je delo znamenitega vitovskega rezbarja Stanka Hrovatina. Križev pot predstavlja novo vsebinsko in likovno obogatitev tega prostora.

Na 4. postno nedeljo, 6. 3. 2016, so skulpture v slovesnem sprevodu priromale od zadnjih hiš v Vitovljah do Marijine cerkve. Vsako od štirinajstih skulptur sta nosila po dva nosača, nekateri celo pot, drugi pa del poti. Skupno je pri prenosu sodelovalo nad 30 fantov in mož iz bližnje in daljne okolice.

Skulpture so sedaj svoje stalno mesto dobile v severni ladji. Postavljene so na lesene stebriče iz hrastovega lesa na katere so vrezana številke in imena postaj. Hrastov les prihaja iz Panovca, razžagan je bil na Trnovem, napisi pa so bili vrezani in vžgani v Vitovljah. Tako gre tudi pri tem za povsem lokalen produkt. Postavitev v cerkvi je bila opravljena s prostovoljnim delom domačinov.

Binkoštno praznovanje je obogatil tudi kratek koncert zbora Lipa iz Šempasa, ki je nastopil po maši.
Za posredovane fotografije prenosa skulptur se zahvaljujemo fotografu Vasji Lebanu.
 
Več fotografij si je možno ogledati tudi v fotogalerijah na spodnjih povezavah:
fotografije slavnostnega prenosa – 6. 3. 2016
fotografije blagoslova na Binkošti – 15. 5. 2016

Koncert

KTD Osek v sodelovanju z župnijo Osek vas ob praznovanju farnega zavetnika sv. Martina

vabi na koncert  v župnijsko cerkev v soboto, 14. novembra ob 19. uri.

Nastopali bodo:

  • – Župnijski mešani pevski zbor Kapela Nova Gorica
  • – Župnijski mešani pevski zbor Osek
  • – Violinistka Larissa Stepanova

Prisrćno vabljeni!

Vabilo na meritve krvnega sladkorja, holesterola, pritiska

Obveščamo vas, da se bodo v četrtek, 16.4.2015 med 8. in 10. uro zjutraj v prostorih KS Osek-Vitovlje izvajale meritve KRVNEGA SLADKORJA, HOLESTEROLA in KRVNEGA PRITISKA.

Kontrola je brezplačna. Del stroškov krije KS Osek/Vitovlje.

Zaradi točnosti meritev je zaželeno, da ste tešči.

Meritve bosta izvajali dipl.m.s. v patronaži Silvana Kljun in Nataša Petrevčič.