Krajevna organizacija Rdečega Križa Osek-Vitovlje

Z močjo humanosti izboljšati življenje ranljivih ljudi je temeljno poslanstvo Rdečega križa Slovenije. Prav s tem namenom deluje tudi Krajevna organizacija Rdečega Križa (KORK) Osek-Vitovlje, ki je del Območnega združenja Rdečega Križa Nova Gorica.

KORK Osek-Vitovlje ima že dolgo obdobje delovanja, saj njeni začetki segajo že v leto 1946. Od takrat pa vse do danes so njihovi člani posvečali pozornost ljudem iz naše okolice in jim nudili podporo v težkih trenutkih. Trenutno šteje KORK Osek-Vitovlje 146 članov (podatki za leto 2009).

Večino sredstev za pomoč zberejo s članarino ali donacijami, velik del stvari pa izpeljejo s prostovoljnim delom njihovih članov.

V zadnjih nekaj letih izvajajo srečanje starejših krajanov Oseka in Vitovelj. Za tiste, ki se srečanja ne morejo udeležiti jih obiščejo na njihovih domovih ali v domovih za ostarele. Prav tako med letom obiskujejo starejše ljudi, da jim popestrijo kakšno urico s prijetnim klepetom in jih tako razvedrijo.

Staršem novorojenčkov v krajevni skupnosti Osek-Vitovlje ob rojstvu otrok pošljejo čestitke, ki jih člani izdelajo sami.

Sodelovali so tudi v akciji na nacionalni ravni „Peljimo otroke na morje“ in „UJMA“ ob neurju.

Odbor KORK Osek-Vitovlje 2012:

Almira Badalič – predsednica, Osek 46A, tel.: 05/30 88 873

Zmaga Šuligoj, Osek 18D

Bogomila Kompara, Vitovlje 20

Majda Simčič, Vitovlje 47A

Neva Fornazarič, Vitovlje 63

Ivanka Čebron, Vitovlje 86

Galerija slik