Skupina STUDENČEK

V krajevni skupnosti Osek-Vitovlje deluje tudi skupina „Studenček“, ki spada v Zvezo društev za socialno gerontologijo Slovenije. Delujejo že od leta 2001, trenutno pa skupina Studenček šteje 12 članov.

Poslanstvo zveze je ustvarjanje pogojev in možnosti za kakovostno življenje starih ljudi na področju medčloveških odnosov in medgeneracijskega povezovanja ter priprava srednje generacije na lastno starost.

Namen Zveze je izvajanje programov samopomoči za starejšo generacijo, razvijanje organiziranega prostovoljnega dela, pripravljanje srednje generacije na lastno starost, ustvarjanje pogojev za smiselno in kakovostno življenje starih ljudi na področju medčloveških odnosov in prizadevanje za odpravljanje predsodkov o starosti in za medgeneracijsko povezovanje ter solidarnost.

Skupina Studenček deluje tako, da se člani srečujejo vsak teden ob torkih v prostorih krajevne skupnosti. Srečanje temelji na pogovoru, ki se vrti okrog vnaprej določene teme. Vsako skupino starih ljudi za samopomoč na srečanjih vodi prostovoljec – usposobljen voditelj, ki usmerja pogovor in določa temo pogovora.

Vsak član se mora, preden vstopi v skupino, strinjati s pravili vedenja, ki veljajo v skupini. Pomembno je, da člani negujejo kulturo poslušanja, ki je pogoj za poglobljen pogovor. V pogovoru sodelujejo z njihovimi izkušnjami (izogibati se morajo ocenjevanju in kritiziranju) in življenjskimi zgodbami. Kar jim je zaupano, to morajo varovati zase. Pogovarjajo se o temah, ki povezujejo vse člane. Pravila vedenja veljajo za vse vključene – torej tudi za voditelje skupin.

Skupina STUDENČEK – 2009

Kontakti:

Sonja Batič

Osek 52A

5261 Šempas

Telefon: 05/30-88-808