Anton Gleščič

Anton Gleščič (1871 – 1910), duhovnik in učitelj

Anton Gleščič je bil rojen 16. januarja 1871 v Oseku, hišni številki 84. Bil je sin Jerneja in Frančiške Živec (od Čedarjevih).

Zakrament sv. mašniškega posvečenja je prejel v stolnici v Gorici, dne 13. julija 1897, novo mašo pa je imel v Oseku, dne 25. julija 1897. Kot duhovnik je Anton Gleščič svojo službo opravljal samo trinajst let:

1898 v Štanjelu: kaplan in učitelj v osnovni šoli

1899 v Komnu: kaplan

1900 – 1904: kaplan v Rihenberku-Braniku

1904 – 1906: kurat v Štjaku in na Vrabčah

1906 – 1901: kurat v Štanjelu

Bil je poklicni prijatelj pesnika Simona Gregorčiča, ki mu je ob novi maši napisal pesem z akrostihom: SOBRATU V SPOMIN (glej sliko spodaj).

Umrl je 1. junija 1910 v rojstni hiši v Oseku, pokopan pa je tudi na tamkajšnjem pokopališču.

Pesem z akrostihom, ki mu jo je napisal Simon Gregorčič