Mirko Brulc

Mirko Brulc (1946 – ), specialni pedagog, župan Mestne občine Nova Gorica, poslanec v DZ Republike Slovenije

Rojen je bil 2. oktobra 1946 v Lendavi. Študiral je v Ljubljani, kjer je zaključil Pedagoško akademijo in si pridobil izobrazbo specialnega pedagoga.

Pred tridesetimi leti ga je življenjska pot pripeljala na Primorsko. Od 1991 do decembra 2002 je bil ravnatelj Osnovne šole Milojka Štrukelj v Novi Gorici, pred tem pa je bil ravnatelj Osnovne šole v Šempasu in Osnovne šole IX. Korpus v Novi Gorici.

S politiko se je ukvarjal od študentskih let dalje. Bil je aktiven tabornik, sekretar na Občinskem komiteju ZK, delegat občinske skupščine, mestni svetnik, podpredsednik mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica v času od 1994 do 1998 in vodja svetniške skupine ZLSD.

Za župana Mestne občine Nova Gorica je bil izvoljen 1. decembra 2002 in ponovno 12. novembra 2006.

Na državnozborskih volitvah leta 2008 je bil izvoljen za poslanca v 5. državnem zboru Republike Slovenije (2008-2012).

(vir: MONG, 23.10.2009; DZ RS, 23.10.2009 )