Odprta nova mrliška vežica pri sv. Luciji

Od 1. novembra 2013 je odprta nova mrliška vežica pri pokopališču pri sv. Luciji v Vitovljah.

Poslovilni del je po praksi Mestne občine Nova Gorica brez opreme, razen nekaj stolic tako, da si mora vsak, ki jo bo uporabljal, sam poskrbeti za vse potrebno za pokojnika, ostali prostori imajo našo opremo. Zaenkrat ima ključe predsednik KS Osek-Vitovlje, po dogovoru bomo poskrbeli, da bodo ključi tudi po zaselkih. Vsak uporabnik mora po uporabi sam očistiti prostore preden preda ključe.