Predvidena dela v letu 2009 in 2010

V letu 2009 bo na novi mrliški vežici v Vitovljah izvedena fasada. Preostala dela (razširitev pokopališča, zunanja ureditev, izgradnja parkirišča) bodo po zagotovilih predstavnikov občinske uprave izvedena v naslednjem letu, ko bo investicija po dolgih letih tudi zaključena.