Svet KS Osek-Vitovlje za obdobje 2014-2018

Svet KS Osek – Vitovlje se je prejšnji teden sestal na konstitutivni seji in z izvolitvijo predsednika zaključil konstituiranje.

Za predsednika sveta KS Osek-Vitovlje je bil soglasno izvoljen dosedanji predsednik Franc Živecnamestnica predsednika pa je postala Anja Košuta. Novi svet KS se je seznanil z delom v preteklem letu in sprejel plan dela za leto 2015, ki ga je posredoval občinski upravi.