Day: <span>28. maja, 2016</span>

Nova obogatitev vitovske cerkve

Romarska cerkev Marijinega Vnebovzetja na Vitovljah je dobila nov križev pot, ki ga je izdelal domačin Franko Peršič. Skulpture so nastajale med letoma 2000 in 2007. Nato so bile večkrat razstavljene na razstavah po različnih krajih, v letošnjem letu pa jih je avtor podaril vitovskemu svetišču. V postnem času so bile skulpture križevega pota v slovesnem sprevodu prinesene od vasi do cerkve. Na Binkoštno nedeljo, 15. 5. 2016 pa so bile še blagoslovljene in postavljen na stalno mesto v cerkvi.

Avtor kot glavni element uporablja posušene veje vitovskih kostanjev in že v naravni obliki išče čim večjo izraznost. Veje nato kar se da minimalno obdela in jim doda le posamezne poteze in detajle. Celota je tako spoj naravne in umetelne oblike.

Cerkev na Vitovljah je bila v II. svetovni vojni popolnoma porušena, uničena je bila tudi vsa oprema in večina umetniških del. Gradbena prenova se je pričela leta 1966 in zaključila leta 1976. V letošnjem letu tako mineva 50 let od pričetka obnovitvenih del in 40 let od ponovne blagoslovitve cerkve. V kasnejših letih je cerkev dobila tudi nekaj nove opreme: leta 1990 vitraj Marije Matere Cerkve – delo Marte Jakopič Kunaver, kopijo skupine gotskih kipov Marijinega kronanja (1990), kip svetega Antona, kip svete Ane (2005) – vse troje je delo znamenitega vitovskega rezbarja Stanka Hrovatina. Križev pot predstavlja novo vsebinsko in likovno obogatitev tega prostora.

Na 4. postno nedeljo, 6. 3. 2016, so skulpture v slovesnem sprevodu priromale od zadnjih hiš v Vitovljah do Marijine cerkve. Vsako od štirinajstih skulptur sta nosila po dva nosača, nekateri celo pot, drugi pa del poti. Skupno je pri prenosu sodelovalo nad 30 fantov in mož iz bližnje in daljne okolice.

Skulpture so sedaj svoje stalno mesto dobile v severni ladji. Postavljene so na lesene stebriče iz hrastovega lesa na katere so vrezana številke in imena postaj. Hrastov les prihaja iz Panovca, razžagan je bil na Trnovem, napisi pa so bili vrezani in vžgani v Vitovljah. Tako gre tudi pri tem za povsem lokalen produkt. Postavitev v cerkvi je bila opravljena s prostovoljnim delom domačinov.

Binkoštno praznovanje je obogatil tudi kratek koncert zbora Lipa iz Šempasa, ki je nastopil po maši.
Za posredovane fotografije prenosa skulptur se zahvaljujemo fotografu Vasji Lebanu.
 
Več fotografij si je možno ogledati tudi v fotogalerijah na spodnjih povezavah:
fotografije slavnostnega prenosa – 6. 3. 2016
fotografije blagoslova na Binkošti – 15. 5. 2016